230 IELTS Writing Sample PDF Download

230 IELTS Writing Sample

230 IELTS Writing Sample Download PDF:

Name: 230 IELTS Writing Sample
Author: Dr. Md Munan Shaik
Đối tượng: Mọi Level
Định dạng tải: PDF

Thông tin cơ bản:

  • Tác giả: Dr. Md Munan Shaik
  • Số trang: 260
  • Tổng hợp hơn 70 bài IELTS Writing Task 1 & hơn 170 bài Writing Task 2
  • Phù hợp với cả Academic & General

Tham khảo thêm: 450+ bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Rachel Mitchell

230 IELTS Writing Sample Link tải PDF:

Đây là quyển sách chuyên về tổng hợp các bài mẫu trong IELTS Writing & có hướng dẫn ngắn gọn về các dạng bài và cách làm các dạng bài căn bản cho IELTS Writing.


You have to wait 20 seconds.

Generating Download Link…


 

Sách phù hợp với bạn nào đang trong quá trình luyện đề IELTS Writing.

 

One thought on “230 IELTS Writing Sample PDF Download

  1. Pingback: Collins Cobuild English Grammar PDF - Free download 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *