IELTS Made Easy task 1 – IELTS Buddy

IELTS Made Easy task 1

IELTS Made Easy task 1 PDF download:

Name: IELTS Made Easy Task 1

Step-by-step guide to writing a Task 1

Author: IELTS Buddy
Đối tượng: Mọi Level
Định dạng tải: PDF

Review nội dung:

Tương tự như quyển IELTS Made Easy step-by-step guide to writing a Task 2, đây cũng là 1 ebook có phí của IELTSbuddy.com.

Nội dung của sách sẽ bao gồm:

 • Unit 1: About Academic IELTS Task 1
 • Unit 2: Line Graphs — Language of Change
 • Unit 3: Introducing a graph
 • Unit 4: Grouping Information
 • Unit 5: A More Complicated Line Graph
 • Unit 6: Describing Bar Charts
 • Unit 7: Describing Pie Charts
 • Unit 8: Describing Tables
 • Unit 9: Describing Multiple Data Sources
 • Unit 10: Describing a Process /Diagram
 • Unit 11: Maps
IELTS Made Easy task 1
IELTS Made Easy task 1

Link download IELTS Made Easy task 1:

Tài liệu này thuộc gói Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


One thought on “IELTS Made Easy task 1 – IELTS Buddy

 1. Pingback: IELTS Model Essay - IELTS Buddy Download - Link tải PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *