IELTS Model Essay – IELTS Buddy Download

IELTS Model Essay - IELTS Buddy

IELTS Model Essay – IELTS Buddy PDF download:

Name: IELTS Model Essay
Author: IELTS Buddy
Đối tượng: Mọi Level
Định dạng tải: PDF

Review nội dung:

Đây lại là 1 quyển khác của IELTSbuddy – tương tự như 2 quyển: IELTS Made Easy step-by-step guide to writing a Task 2 & IELTS Made Easy task 1

Nội dung của sách sẽ cung cấp các IELTS Writing Samples ở các dạng bài:

  • Agree / Disagree
  • Discuss Two Opinions
  • Causes (and Effects; Solutions; Pros/Cons)
  • Problems and Solutions
  • Advantages and Disadvantages
  • Other Types of Questions

Với 1 ebook hơn 250 trang này, IELTS Model Essay – IELTS Buddy sẽ là lựa chọn rất phù hợp cho các bạn đang cần tham khảo các bài mẫu chất lượng nhé.

IELTS Model Essay - IELTS Buddy
IELTS Model Essay – IELTS Buddy

Link tải PDF bản đẹp Full:

Tài liệu này thuộc gói Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *