IELTS Vocabulary Masterclass 8.5 Book 2 PDF

IELTS Vocabulary Masterclass 8.5 BOOK 2 (Roche, Marc)

IELTS Vocabulary Masterclass 8.5 Book 2 PDF Download:

Name: IELTS Vocabulary Masterclass 8.5
Author: Marc Roche
Đối tượng: Mọi Level
Định dạng tải: PDF

Review nội dung:

Quyển book 2 này tập trung chính vào Collocation nhé: MASTER IELTS COLLOCATIONS: READING VOCABULARY & LISTENING VOCABULARY IELTS VOCABULARY BOOK 2

IELTS Vocabulary Masterclass 8.5 BOOK 2 (Roche, Marc)
IELTS Vocabulary Masterclass 8.5 BOOK 2 (Roche, Marc)

Tham khảo: Link tải trọn bộ Masterclass 8.5

Nội dung của sách bao gồm những phần sau:

 • Get Marc Roche’s Starter Library FOR FREE
 • Dedication
 • Epigraph
 • Foreword
 • WHY COLLOCATIONS IN USE?
 • About this Book
 • How to Use This Book
 • About The Author
 • Other Books By Marc Roche
 • IELTS COLLOCATIONS FOR 8.5 (Reading & Listening Vocabulary)
  • Set 1
  • Set 2
  • Set 3
  • Set 4
  • Set 5
  • Set 6
  • Set 7
  • Set 8
  • Set 9
  • Set 10
  • Set 11
  • Set 12
  • Set 13
  • Set 14
  • Set 15
  • Set 16
  • Set 17
  • Set 18
  • Set 19
  • Set 20
  • Set 21
  • Set 22
  • Set 23
  • Set 24
[…còn nữa]

Link download IELTS Vocabulary Masterclass 8.5 BOOK 2


You have to wait 30 seconds.

Generating Download Link…


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *