IELTS Vocabulary Masterclass 8.5 Book 3 PDF

IELTS Vocabulary Masterclass 8.5 © BOOK 3 + IELTS Listening Reading Dictionary Dominate Proficiency Level Vocabulary for... (Roche, Marc)

IELTS Vocabulary Masterclass 8.5 Book 3 PDF Download:

Name: IELTS Vocabulary Masterclass 8.5 Book 3
Author: Marc Roche
Đối tượng: Mọi Level
Định dạng tải: PDF

Review nội dung bộ sách:

 • Tác giả: MARC ROCHE

Tương tự như các ebook trong bộ Masterclass 8.5 – đây là quyển sách cũng khá hay cho các bạn học về từ vựng IELTS nhé.

Tham khảo: Link tải trọn bộ Masterclass 8.5

Nội dung của Ebook này bao gồm:

 • Get Marc Roche’s Starter Library FOR FREE
 • Dedication
 • Epigraph
 • How to Use This Book
 • About The Author
 • Other Books By Marc Roche IELTS
 • VOCABULARY FOR 8.5: Proficiency Vocabulary for Reading, Listening, Speaking & Writing Skills
  • Topic 1. People
  • Topic 2. Health & Medicine
  • Topic 3. Social & Leisure
  • Topic 4. Education
  • Topic 5: Advertising
  • Topic 6: Travel & places
  • Topic 7: Animals
  • Topic 8: Technology and Computers
  • Topic 9: Fashion
  • Topic 10: City Life
  • Topic 11: Environment
  • Topic 12: Media
 • FULL NOTES SECTION WITH ANSWERS
  • Topic 1. People
  • Topic 2. Health & Medicine
  • Topic 3. Social & Leisure
  • Topic 4. Education
  • Topic 5: Advertising
  • Topic 6: Travel & places
  • Topic 7: Animals
  • Topic 8: Technology and Computers
  • Topic 9: Fashion
  • Topic 10: City Life
  • Topic 11: Environment
  • Topic 12: Media IELTS Listening & Reading
 • Vocabulary Dictionary
IELTS Vocabulary Masterclass 8.5 © BOOK 3 + IELTS Listening Reading Dictionary Dominate Proficiency Level Vocabulary for... (Roche, Marc)
IELTS Vocabulary Masterclass 8.5 BOOK 3 + IELTS Listening Reading Dictionary Dominate Proficiency Level Vocabulary for… (Roche, Marc)

Tham khảo thêm các sách cùng bộ:

Link download ELTS Vocabulary Masterclass 8.5 book 3


You have to wait 30 seconds.

Generating Download Link…


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *