Master IELTS Essay 2 Tahassoni PDF

Master IELTS Essay 2 Tahassoni

Master IELTS Essay 2 PDF Download:

Name: Master IELTS Essay 2
Author: Ebrahim Tahassoni
Đối tượng: Mọi Level
Định dạng tải: PDF

Review nội dung:

  • Tác giả: Ebrahim Tahassoni

Master IELTS Essays – Academic and General Training Writing Task 2 là quyển ebook của tác giả Tahassoni – 1 trong những người ít ỏi đạt IELTS 9.0.

Nội dung của ebook này bao gồm rất nhiều bài mẫu + rất nhiều cấu trúc hay mà các bạn có thể áp dụng để ứng dụng vào IELTS Writing Task 2 của cả Academic & General nha.

Tham khả: Các sách IELTS của Tahassoni

Master IELTS Essay 2 Tahassoni
Master IELTS Essay 2 Tahassoni

Link download Ebook Master IELTS Essay 2 Tahassoni:

Tài liệu này thuộc gói Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *