About Us:

Giới thiệu về CongdongIETLS:

Congdongielts.com là website tổng hợp các tài liệu tự học IELTS & Tiếng anh nói chung.

OpenGraph Image congdongshop

Với các tài liệu này, các bạn học sinh/sinh viên cũng như giáo viên sẽ có được nguồn tài liệu tham khảo tốt nhất, phục vụ cho quá trình tự học cũng như giảng dạy tiếng anh.

Các tài liệu tại Congdongielts.com sẽ bao gồm các nguồn tài liệu có phí và tài liệu miễn phí.

Tài liệu miễn phí:

Để Download các tài liệu miễn phí, các bạn có thể vào Link Download Tài Liệu Tiếng Anh Miễn Phí.

Tài liệu có phí:

Tài liệu có phí là tài liệu mà các bạn sẽ tải được ngay khi đăng ký gói thành viên  👉 Tham khảo gói Membership

Khác với tài liệu miễn phí, những tài liệu có phí này được Congdongielts.com mua từ những nguồn khác nhau cũng như là tự cho scan lại bản chất lượng nhất. Với những tài liệu trong gói có phí này, chắc chắn các bạn sẽ có được nguồn ebook chất lượng mà các bạn hoàn toàn có thể in ra để sử dụng cho quá trình học cũng như giảng dạy của mình.