Tạp chí New Scientist PDF Download

Tạp chí New Scientist PDF là bộ tạp chí tiếng anh rất nổi tiếng, các bài đọc trong tạp chí này thường xuyên xuất hiện trong các bài thi IELTS Reading.

Tạp chí New Scientist PDF Download gồm những gì?

Tương tự như tạp chí The Economist – tạp chí New Scientist 2023 là ấn phẩm được xuất bản hàng tuần (1 tuần 1 bản) – update những kiến thức mới nhất về khoa học.

Tạp chí New Scientist PDF Download
Tạp chí New Scientist PDF Download

Nội dung cơ bản của Tạp chí New Scientist PDF:

Tạp chí New Scientist PDF Download là 1 ấn phẩm được xuất bản làm 3 phiên bản chính là US, AUS & International. Ở trong khuôn khổ tài liệu của Congdongielts.com thì sẽ là bản mang tính chất quốc tế nhất – là bản International nhé.

Nội dung của các tạp chí này tập trung vào rất nhiều lĩnh vực như công nghệ, vũ trụ, y học, tâm lý, môi trường, sức khoẻ…Và đương nhiên là các bài đọc đều mang tính chất học thuật rất cao, rất phù hợp với bạn nào đang cần ôn luyện các kỳ thi quốc tế như IELTS, TOEFL…

Tạp chí New Scientist PDF Download
Tạp chí New Scientist PDF Download

Việc đọc Tạp chí New Scientist PDF Download được rất nhiều giáo viên tiếng anh/ cao thủ IELTS khuyên dùng. Bộ tạp chí này sẽ giúp các bạn có được lượng kiến thức nền rất đa dạng, đi kèm với lượng từ vựng Academic rất lớn nhé.

Một khi đọc Tạp chí New Scientist PDF Download, việc vào ôn luyện IELTS của các bạn sẽ không còn quá khó nhé.

Link tải tạp chí New Scientist 2022:

Các bạn vào link dưới đây để tải PDF bản đẹp bộ Tạp chí New Scientist 2022 này nhé:

Dưới đây sẽ là update các bản mới nhất của tạp chí New Scientist 2023 để các bạn luyện đọc và update kiến thức mới nhất nhé.

Link tải tạp chí New Scientist 2023:

Tổng hợp link tải tạp chí New Scientist 2023 PDF mới nhất, update liên tục:

New Scientist International Edition 01 July 2023

New Scientist International Edition 01 July 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist International Edition – 24 June 2023

New Scientist International Edition – 24 June 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist International Edition 10 June 2023

New Scientist International Edition 10 June 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist International Edition 3 June 2023

New Scientist International Edition 3 June 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist International Edition 27 May 2023

New Scientist International Edition 27 May 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist US May 20-26, 2023

New Scientist US May 20-26, 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist US – May 13-19, 2023

New Scientist US – May 13-19, 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist International Edition – 06 May 2023

New Scientist International Edition – 06 May 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist - 29 April 2023

New Scientist – 29 April 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist - April 22, 2023

New Scientist – April 22, 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist - 15 April 2023

New Scientist – 15 April 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist – 08 April 2023

New Scientist – 08 April 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist - April 01, 2023

New Scientist – April 01, 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist - March 25, 2023

New Scientist – March 25, 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist - 18 March 2023

New Scientist – 18 March 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist - 11 March 2023

New Scientist – 11 March 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist – 4 March 2023

New Scientist – 4 March 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist – 25 February 2023

New Scientist – 25 February 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist - 18 February 2023

New Scientist – 18 February 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist - 11 February 2023

New Scientist – 11 February 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist - 04 February 2023

New Scientist – 04 February 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist - January 28, 2023

New Scientist – January 28, 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist - January 21, 2023

New Scientist – January 21, 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist - January 14, 2023

New Scientist – January 14, 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


New Scientist - January 07, 2023

New Scientist – January 07, 2023

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này: