The Big Book of American Idioms: A Comprehensive Dictionary of English Idioms, Expressions, Phrases

The Big Book of American Idioms- A Comprehensive Dictionary of English Idioms, Expressions, Phrases

The Big Book of American Idioms: A Comprehensive Dictionary of English Idioms, Expressions, Phrases… là 1 quyển sách rất hay và đầy đủ về Idioms, phrasal Verbs..

The Big Book of American Idioms: A Comprehensive Dictionary of English Idioms, Expressions, Phrases & Sayings PDF Download:

Vì là 1 quyển Ebook về idioms, phrases…thì nó sẽ không hẳn phù hợp với bạn nào mới bắt đầu học tiếng anh hoặc còn yếu nhé.

Tham khảo thêm: 100 Phrasal Verbs to Learn for Life PDF FREE Download

Ebook này tổng hợp và đưa ra định nghĩa, ví dụ, nguồn gốc của các từ rất hay và rõ ràng, không phải sách nào cũng có thể làm được như The Big Book of American Idioms- A Comprehensive Dictionary of English Idioms, Expressions, Phrases của tác giả Jackie Bolen.

The Big Book of American Idioms- A Comprehensive Dictionary of English Idioms, Expressions, Phrases example
The Big Book of American Idioms- A Comprehensive Dictionary of English Idioms, Expressions, Phrases example

PDF Download:

Tham khảo thêm: Tổng hợp link tải tạp chí tiếng anh

Để tải Ebook này, các bạn vào link sau tải nhé (FREE):

The Big Book of American Idioms- A Comprehensive Dictionary of English Idioms, Expressions, Phrases
The Big Book of American Idioms- A Comprehensive Dictionary of English Idioms, Expressions, Phrases

 

You have to wait 30 seconds.

Generating Download Link…


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *