Dịch song ngữ IELTS Practice Tests Plus 1-2-3

Dịch song ngữ IELTS Practice Tests Plus 1, 2, 3

Dịch song ngữ IELTS Practice Tests Plus 1, 2, 3 PDF Download:

Name: Dịch song ngữ IELTS Practice Tests Plus 1, 2, 3
NXB Longman Pearson
Author: Margaret Matthews & Katy Salisbury
Đối tượng: Phù hợp Band 5.5+
Định dạng tải: PDF

 

Review nội dung:

  • NXB: Longman Pearson
  • Tác giả: Margaret Matthews & Katy Salisbury
  • Bộ 3 quyển: Plus 1, Plus 2, Plus 3
  • Mỗi quyển 6 bài Full Tests

IELTS Practice Tests Plus 1, 2, 3 là bộ sách luyện đề IELTS cũng khá là nổi tiếng. Đây được xem như là một trong những bộ sách gối đầu giường dành cho các bạn muốn đạt IELTS band cao.

Dịch song ngữ IELTS Practice Tests Plus 3
Dịch song ngữ IELTS Practice Tests Plus 3

Nội dung các bài Tests của IELTS Practice Tests Plus 1, 2, 3 khá là khó. Đó cũng chính là nguyên nhân Dịch song ngữ IELTS Practice Tests Plus 1-2-3 ra đời.

Tham khảo thêm: Dịch song ngữ IELTS Recent Actual Tests Vol 1-5

Việc luyện các bài Tests trong bộ sách này quả thực sẽ là 1 thử thách lớn với các bạn vì độ khó của từ vựng của nó. Với bộ dịch song ngữ IELTS Practice Tests Plus 1, 2, 3 – các bạn sẽ hoàn toàn có thể hiểu hết được tất cả từ vựng, cũng như tự tin hơn trong quá trình tự học IELTS nhé.

Demo Dịch song ngữ IELTS Practice Tests Plus 1, 2, 3

The Rufous Hare-Wallaby is a species of Australian kangaroo, usually known by its Aboriginal name, ‘mala’. At one time, there may have been as many as ten million of these little animals across the arid and semi-arid landscape of Australia, but their populations, like those of so many other small endemic species, were devastated when cats and foxes were introduced – indeed, during the 1950s it was thought that the mala was extinct. But in 1964, a small colony was found 450 miles northwest of Alice Springs in the Tanami Desert. And 12 years later, a second small colony was found nearby. Very extensive surveys were made throughout historical mala range – but no other traces were found.

Rufous Hare-Wallaby là một loài kangaroo châu Úc, thường được biết đến với cái tên thổ dân là ‘’mala’’. Ở một thời điểm, đã từng có khoảng 10 triệu con trên khắp các vùng đất hoang mạc và bán hoang mạc ở nước Úc, tuy nhiên số lượng của chúng, cũng như các loài sinh vật bản địa nhỏ khác, bị tiêu diệt khi mèo và cáo được du nhập, thực sự như vậy, vào những năm 1950, người ta nghĩ rằng chúng đã bị tuyệt chủng. Tuy nhiên vào năm 1964, một bầy nhỏ được tìm thấy cách Alice Springs 450 dặm về phía tây bắc, ở sa mạc Tanami. Và 12 năm sau, một bầy nhỏ khác được tìm thấy ở một nơi gần đó. Các cuộc khảo sát mở rộng được tiến hành dọc suốt chiều dài lịch sử của loài mala, nhưng không dấu vết nào được tìm thấy.

Throughout the 1970s and 1980s, scientists from the Parks and Wildlife Commission of the Northern Territory monitored these two populations. At first it seemed that they were holding their own. Then in late 1987, every one of the individuals of the second and smaller of the wild colonies was killed. From examination of the tracks in the sand, it seemed that just one single fox had been responsible. And then, in October 1991, a wild-fire destroyed the entire area occupied by the remaining colony. Thus the mala was finally pronounced extinct in the wild.

Trong những năm của thập niên 1970 và 1980, các nhà khoa học từ Ủy ban Công viên và Đời sống hoang dã của miền Bắc đã giám sát 2 bầy mala này. Ban đầu người ta nghĩ rằng chúng đang tự bảo vệ chính mình. Nhưng sau đó vào cuối năm 1987, từng cá thể trong bầy thứ hai và một bầy nhỏ khác đã bị giết. Từ việc kiểm tra các dấu vết trên cát, người ta cho rằng điều này được gây nên chỉ do một con cáo. Và sau đó, vào tháng Mười năm 1991, một đám cháy đã phá hủy toàn bộ khu vực mà đàn mala còn lại sinh sống. Do đó mà mala cuối cùng được tuyên bố là đã bị tuyệt chủng ngoài môi trường hoang dã.

…..

 

Dịch song ngữ IELTS Practice Tests Plus 1, 2, 3
Dịch song ngữ IELTS Practice Tests Plus 1, 2, 3

Link tải bản Dịch song ngữ IELTS Practice Tests Plus 1, 2, 3 PDF:

Tài liệu này thuộc gói Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *