IELTS Speaking Simon Course Download

IELTS Speaking Simon Course Download

IELTS Speaking Simon Course Download:

Name: Speaking Simon Course
Author: IELTS Simon
Đối tượng: Mọi Level
Định dạng tải: Videos (kèm worksheet)

Review nội dung của bộ tài liệu:

Tương tự như bộ IELTS Writing Simon Course – bộ khoá học IELTS Speaking của thầy Simon cũng khá là chi tiết và phù hợp với bạn nào mới học IELTS Speaking nhé.

IELTS Speaking Simon Course Download
IELTS Speaking Simon Course Download

Nội dung của bộ khoá học này bao gồm:

 • Lesson 1: Overview and advice
 • Lesson 2: Part 1 of the test
 • Lesson 3: Part 2 of the test – Describe a person
 • Lesson 4: Part 2 of the test – Describe a place
 • Lesson 5: Part 2 of the test – Describe an object
 • Lesson 6: Part 2 of the test – Describe an event
 • Lesson 7: Part 2 of the test – Describe an activity
 • Lesson 8: Part 2 of the test – Describe your favourite
 • Lesson 9: Part 2 of the test – Other topics
 • Lesson 10: Part 3 and summary

Tham khảo tất cả khoá học của IELTS Simon ở ĐÂY nhé.

Download khoá học IELTS Speaking Simon:

Tài liệu này thuộc gói Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


2 thoughts on “IELTS Speaking Simon Course Download

 1. Pingback: IELTS Writing Simon Course Download - Cộng Đồng IELTS

 2. Pingback: IELTS Reading Simon Course Download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *