Cause and Effect Download

Reading and Vocabulary Development 3- Cause and Effect PDF download

Cause and Effect – Reading and Vocabulary Development 3 PDF Download:

Review nội dung:

Name: Reading & vocabulary development 3: Cause and Effect
Author: Linda Lee & Patricia Ackert
Định dạng tải: PDF & Audio

Cause and Effect (cause & effect) là quyển thứ 3 trong series Reading and Vocabulary development nổi tiếng. Đây là bộ sách khó hơn 2 quyển đầu của nó nhé.

Nội dung của sách sẽ bao gồm:

 • Unit 1 | Explorers
  • Lesson 1 Burke and Wills: Across Australia
  • Lesson 2 Alexandra David-Neel: A French Woman in Tibet
  • Lesson 3 Vitus Bering: Across Siberia to North America
  • Lesson 4 Robert Scott: A Race to the South Pole
  • Lesson 5 Into the Deep: Ocean Exploration
 • Unit 2 | World Issues
  • Lesson 1 World Population Growth
  • Lesson 2 Changes in the Family
  • Lesson 3 Woman and Change
  • Lesson 4 Rain Forest
  • Lesson 5 The Garbage Project
 • Unit 3 | A Mishmash, or Hodgepodge
  • Lesson 1 Road runners
  • Lesson 2 Afraid to Fly
  • Lesson 3 What Is Jazz?
  • Lesson 4 Skyscrapers
  • Lesson 5 Left – Handedness
 • Unit 4 | Science
  • Lesson 1 Biospheres in Space
  • Lesson 2 Earthquakes
  • Lesson 3 Snow and Hail
  • Lesson 4 Photovoltaic Cells: Energy Source of the Future
  • Lesson 5 Biological Clocks
 • Unit 5 | Medicine and Health
  • Lesson 1 Headaches
  • Lesson 2 Sleep and Dreams
  • Lesson 3 Health Care and Epidemics
  • Lesson 4 CPR
  • Lesson 5 Cholesterol and Heart Disease

Ở mỗi Unit của Cause and Effect – sách sẽ có khá nhiều bài tập luyện từ vựng đi kèm để các bạn luyện tập nha.

Tham khảo thêm: Link tải trọn bộ Reading & Vocabulary Development 1, 2, 3, 4

Reading and Vocabulary Development 3- Cause and Effect PDF download
Reading and Vocabulary Development 3- Cause and Effect PDF download

Download Reading and Vocabulary Development 3: Cause and Effect

Bộ này sẽ bao gôm Ebook & Audio nhé.

Tham khảo: Concepts and Comments Download

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


One thought on “Cause and Effect Download

 1. Pingback: Thoughts and Notions Download - Reading and Vocabulary 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *