Concepts and Comments Download

Download reading and vocabulary development 4 Concepts and Comments PDF Audio

Concepts and Comments: Reading & Vocabulary Development 4 PDF Download:

Review nội dung:

Name: Reading & vocabulary development 4: Concepts & Comments
Author: Linda Lee & Patricia Ackert
Định dạng tải: PDF & Audio

Reading & vocabulary development 4: Concepts & Comments là quyển cuối cùng trong bộ Reading & Vocabulary development.

Tương tự như những quyển trước, quyển này sẽ giúp các bạn luyện rất nhiều về Reading & từ vựng nha.

Nội dung của sách sẽ bao gồm:

 • Unit 1: Arts
  • Lesson 1: Navajo Sand Painting
  • Lesson 2: Ceramics
  • Lesson 3: Cave Paintings
  • Lesson 4: Graffiti
 • Unit 2: Organizations
  • Lesson 1: The United Nations
  • Lesson 2: Amnesty International
  • Lesson 3: UNICEF
  • Lesson 4: The Olympic Movement
 • Unit 3: Places
  • Lesson 1: Hawaii
  • Lesson 2: Deserts
  • Lesson 3: Antarctica
  • Lesson 4: National Parks
 • Unit 4: Science and Technology
  • Lesson 1: Satellites
  • Lesson 2: Comets
  • Lesson 3: Motor Vehicles: The Pros and Cons
  • Lesson 4: New Plants
 • Unit 5: Health and Well-Being
  • Lesson 1: Up in Smoke
  • Lesson 2: Memory
  • Lesson 3: Obesity: The New Epidemic
  • Lesson 4: Can Fashion Be Hazardous to Your Health?

Tham khảo thêm: Link tải trọn bộ Reading & Vocabulary Development 1, 2, 3, 4

Download reading and vocabulary development 4 Concepts and Comments PDF Audio
Download reading and vocabulary development 4 Concepts and Comments PDF Audio

Download Reading & Vocabulary Development 4: Concepts and Comments PDF, Audio (CD):

Bộ này sẽ bao gôm Ebook & Audio. Sau khi tiến hành đăng ký gói thành viên, các bạn sẽ nhận được link tải nhé:

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


One thought on “Concepts and Comments Download

 1. Pingback: Cause and Effect Download - Cộng Đồng IELTS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *