Thoughts and Notions Download

Download Reading and Vocabulary Development 2- Thoughts and notions PDF

Thoughts and Notions – Reading and Vocabulary Development 2 PDF Download:

Review nội dung:

Name: Reading & vocabulary development 2: Thoughts and Notions
Author: Linda Lee & Patricia Ackert
Định dạng tải: PDF & Audio

Reading and Vocabulary Development 2 Thoughts & Notions là quyển thứ 2 trong bộ Reading and Vocabulary Development – 1 bộ sách rất hay và nổi tiếng về việc luyện đọc & cải thiện từ vựng.

Bộ sách này cũng sẽ tổng hợp những bài luyện đọc & bài tập từ vựng theo từng chủ đề nhé:

  • Unit 1: Inventions and Inventors
  • Unit 2: Unusual Sports
  • Unit 3: Food
  • Unit 4: Mysteries
  • Unit 5: Business

Ở mỗi Unit thì bao gồm nhiều bài đọc + khá nhiều bài tập luyện từ vựng theo các bài đọc đó để các bạn luyện tập nhé.

Tham khảo thêm: Cause and Effect Download

Bộ sách sẽ gồm link tải PDF & Audio (CD) nhé.

Download Reading and Vocabulary Development 2 Thoughts & Notions:

Download Reading and Vocabulary Development 2- Thoughts and notions PDF
Download Reading and Vocabulary Development 2- Thoughts and notions PDF

Tham khảo thêm: Link tải trọn bộ Reading & Vocabulary Development 1, 2, 3, 4

Bộ này gồm PDF & Audio (CD). Các bạn sẽ nhận được link tải ngay khi đăng ký gói thành viên nhé:

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *