Download trọn bộ Active Skills For Reading intro, 1, 2, 3, 4

Download trọn bộ Active Skills For Reading intro, 1, 2, 3, 4

Download trọn bộ Active Skills For Reading intro, 1, 2, 3, 4

Giới thiệu cơ bản:

Name: Active Skills For Reading
Author: Neil J Anderson
Các phiên bản: intro, 1, 2, 3, 4
NXB: Cengage ELT
Đối tượng: Mọi đối tượng
Định dạng tải: PDF & Audio
link Download trọn bộ Active Skills For Reading 1
link Download trọn bộ Active Skills For Reading intro 1,2,3,4

Active Skills For Reading được biên soạn bởi chuyên gia đọc sách, Giáo sư Neil J Anderson. Bộ sách có tất cả 5 level, chia sẻ cho người học cách học từ vựng + kỹ năng đọc hiệu quả.

Thiết kế của bộ Active Skills For Reading sẽ giúp người học dễ hiểu + thêm phân tích từ vựng chi tiết theo ngữ cảnh, đặc biệt các từ học thuật rất hữu ích cho kỳ thi IELTS.

ACTIVE Reading ở đây nghĩa là:

  • A Activate Prior Knowledge (Tìm hiểu kiến thức)
  • C Cultivate Vocabulary (Trau dồi từ vựng)
  • T Think About Meaning (Nghĩ kỹ hiểu sâu)
  • I Increase Reading Fluency (Luyện đọc trôi chảy)
  • V Verify Strategies (Luyện kỹ năng)
  • E Evaluate Progress (Đánh giá tiến độ, hiệu quả)
Download trọn bộ Active Skills For Reading sample
Download trọn bộ Active Skills For Reading sample

Các bài đọc trong bộ sách này đều được lấy từ các báo học thuật, tạp chí, văn bản nghiên cứu, tất cả đều mang tính học thuật cao.

Lộ trình bài học của sách này sẽ theo thứ tự: Before you Read: Tìm hiểu chủ đề sơ lược Reading Skill – Scanning: Luyện kỹ năng đọc Reading Comprehension Check your Understanding – Critical Thinking: Luyện phản biện Vocabulary Comprehension – Words in context: Luyện hiểu từ vựng với bài tập.

Tham khảo thêm: trọn bộ Reading and Vocabulary Development

Với lượng kiến thức này khi Download trọn bộ Active Skills For Reading về học, các bạn sẽ củng cố được từ vựng cũng như kỹ năng đọc hiểu của mình nhé.

Link Download trọn bộ Active Skills For Reading intro, 1, 2, 3, 4:

Tổng hợp link Download trọn bộ Active Skills For Reading PDF & AUDIO (Trọn bộ 5 quyển PDF & Audio):

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


One thought on “Download trọn bộ Active Skills For Reading intro, 1, 2, 3, 4

  1. Pingback: Download Inside Reading 1 PDF, Answer Keys & Audio

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *