IELTS Academic & General Task 2 PDF

IELTS Academic & General Task 2. How to Write at a Band 9 Level

IELTS Academic and General Task 2. How to Write at a Band 9 Level pdf download:

Name: IELTS Academic & General Task 2
Author: Ryan Higgins
Đối tượng: Mọi Level
Định dạng tải: PDF

Review nội dung cơ bản:

Nội dung của sách được chia thành các phần sau:

 • Section 1 – IELTS Writing Task 2 basics
  • 1.1 What is required on the IELTS Writing exam?
  • 1.2 What is an essay?
  • 1.3 Interpreting Task 2 essay questions
  • 1.4 The thesis
 • Section 2 – Building an essay
  • 2.1 How to write an introduction paragraph
  • 2.2 Coherence and Cohesion
  • 2.3 How to write supporting paragraphs
  • 2.4 How to write a conclusion paragraph
  • 2.5 Cohesion at the essay level
  • 2.6 The delicate nature of concession
  • 2.7 How to write a discussion essay
 • Section 3 – Applying argument or discussion structure to alternative question types
  • 3.1 Advantage and disadvantage questions
  • 3.2 Cause and effect/problem and solution questions
  • 3.3 Double action questions
 • Frequently asked questions
 • Review
 • About the author
IELTS Academic & General Task 2. How to Write at a Band 9 Level
IELTS Academic & General Task 2. How to Write at a Band 9 Level

Tham khảo: Link tải các tài liệu IELTS miễn phí

Sách được viết bằng tiếng anh và vô cùng dễ học, dễ đọc cho các bạn đang trong quá trình tự học IELTS Writing nhé.

Link tải IELTS Academic & General Task 2. How to Write at a Band 9 Level:


You have to wait 30 seconds.

Generating Download Link…


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *