IELTS Academic Essays from the Past Exams PDF

IELTS Academic Essays from the Past Exams

IELTS Academic Essays from the Past Exams PDF download:

Name: IELTS Academic Essays from the Past Exams
Author: Makkar IELTS
Đối tượng: Mọi Level
Định dạng tải: PDF

Review nội dung cơ bản:

Sách tổng hợp hơn 300+ câu hỏi IELTS Writing từ các năm trước, kèm với đó là các bài mẫu band 9. Sách thực sự rất phù hợp với các bạn đang trong quá trình gần thi IELTS or cần tham khảo các bài mẫu chất lượng nhé.

IELTS Academic Essays from the Past Exams
IELTS Academic Essays from the Past Exams

Tham khảo: Link tải các tài liệu IELTS miễn phí

Link tải PDF:


You have to wait 30 seconds.

Generating Download Link…


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *