IELTS Academic writing recent actual tests task 1 in 2020

IELTS Academic writing task 1 Ebook Latest Updated (June- September) 2020

IELTS Academic writing recent actual tests (task 1) in 2020 pdf download:

Name: IELTS Academic writing recent actual tests task 1 in 2020
Author: ieltsmaterial.com
Đối tượng: Mọi Level
Định dạng tải: PDF

Review nội dung:

  • Tác giả: IELTS Materials

Sách tổng hợp các bài thi thực tế IELTS Writing task 1 – kèm bài mẫu band 8.0+ chi tiết cho các bạn tham khảo nhé.

By reading Band 8.0+ Sample Answers with advanced topic-related vocabulary in this amazing IELTS Writing ebook, you are 100% guaranteed to improve IELTS writing skills and boost your IELTS score to Band 7.0 or higher.

IELTS Academic writing task 1 Ebook Latest Updated (June- September) 2020
IELTS Academic writing task 1 Ebook Latest Updated (June- September) 2020

Link download Ebook:

Tài liệu này thuộc gói Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *