Get IELTS Band 9 Academic Task 2 Writing PDF

Get IELTS Band 9 Academic Task 2 Writing

Get IELTS Band 9 Academic Task 2 Writing pdf download:

Name: Get IELTS Band 9 Academic Task 2 Writing
Author: Cambridge IELTS Consultants
Đối tượng: Mọi Level
Định dạng tải: PDF

Giới thiệu nội dung cơ bản:

  • Tác giả: Cambridge IELTS Consultants Cambridge, United Kingdom
  • Nội dung: 15 MODEL ESSAYS SHOWING YOU HOW TO GET BAND 9 IN ACADEMIC WRITING TASK 2

Mỗi bài Academic Task 2 Writing Samples sẽ được chia thành 3 phần:

  • Phần 1: Explanation of the task
  • Phần 2: Model Essays
  • Phần 3: Examiner’s comments

Get IELTS Band 9 Academic Task 2 Writing

Tham khảo thêm các sách thuộc bộ này: Download trọn bộ Get IELTS Band 9

Link download ebook Get IELTS Band 9 Academic Task 2 Writing:

Tài liệu này thuộc gói Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *