Get IELTS Band 9 In Writing Task 1 Data charts and graphs PDF

Get IELTS Band 9 In Writing Task 1 Data charts and graphs

Get IELTS Band 9 In Writing Task 1 Data charts and graphs pdf download:

Name: Get IELTS Band 9 In Writing Task 1 Data charts and graphs
Author: Cambridge IELTS Consultants
Đối tượng: Mọi Level
Định dạng tải: PDF

Review nội dung cơ bản:

  • Tác giả: Cambridge IELTS Consultants Cambridge, United Kingdom

Sách sẽ được chia thành các mục sau:

  • Introduction from the authors
  • Data essays: Our 3-step process
  • Model Tasks, model essays and examiner’s comments
  • Practice Tasks
  • The 10 most common mistakes in Task 1 data essays

Với hơn 50 trang được viết bởi các tác giả thuộc Cambridge IELTS Consultants – đây sẽ là nguồn tài liệu rất hữu ích cho các bạn tham khảo nhé.

Get IELTS Band 9 In Writing Task 1 Data charts and graphs
Get IELTS Band 9 In Writing Task 1 Data charts and graphs

Tham khảo thêm các sách thuộc bộ này: Download trọn bộ Get IELTS Band 9

Link download Ebook Get IELTS Band 9 In Writing Task 1 Data charts and graphs:

Tài liệu này thuộc gói Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *