IELTS Band 9 Vocab Secrets PDF Download

IELTS Band 9 Vocab Secrets

IELTS Band 9 Vocab Secrets download PDF:

Name: IELTS Band 9 Vocab Secrets
Author: Cambridge IELTS Consultants Cambridge, United Kingdom
Đối tượng: Mọi Level
Định dạng tải: PDF

Review nội dung:

Quyển sách này sẽ cover những nội dung như sau:

  • The Ten Essential IELTS Vocabulary Topics With Definitions
  • Ten Model Essays and Examples for IELTS Speaking
IELTS Band 9 Vocab Secrets
IELTS Band 9 Vocab Secrets

Tham khảo thêm các sách thuộc bộ này: Download trọn bộ Get IELTS Band 9

Link download PDF:

Đây sẽ là quyển sách phù hợp với bạn nào cần thêm tài liệu nghiên cứu về từ vựng IELTS nhé. Phần bài mẫu của sách giúp các bạn có thể hiểu cách sử dụng các từ vựng hay này vào từng ngữ cảnh cụ thể nhé.

Tài liệu này thuộc gói Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *