IELTS Academic Writing Task 1 Samples Rachel Mitchell

IELTS Academic Writing Task 1 Samples

IELTS Academic Writing Task 1 Samples PDF download:

Name: IELTS Academic Writing Task 1 Samples
Author: Rachel Mitchell
Đối tượng: Mọi Level
Định dạng tải: PDF

Review nội dung:

  • Tác giả: Rachel Mitchell

Bộ sách dày hơn 1000 trang – với hơn 450 bài viết Academic Writing Task 1 chất lượng. Cover tất cả các dạng bài xuất hiện trong IELTS Writing Task 1.

Với quyển sách này, các bạn sẽ có được nguồn tài liệu tham khảo cực hay cho quá trình tự học IELTS nhé.

IELTS Academic Writing Task 1 Samples
IELTS Academic Writing Task 1 Samples

Tham khảo quyển IELTS Writing Task 2 với hơn 450 bài mẫu

Link download Ebook:

Tài liệu này thuộc gói Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


One thought on “IELTS Academic Writing Task 1 Samples Rachel Mitchell

  1. Pingback: IELTS Writing Task 2 Samples Rachel Mitchell PDF Download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *