IELTS Made Easy Writing Task 2 – IELTS Buddy

IELTS Made Easy - Task 2

IELTS Made Easy step-by-step guide to writing a Task 2 PDF download:

Name: IELTS Made Easy Task 2

Step-by-step guide to writing a Task 2

Author: IELTS Buddy
Đối tượng: Mọi Level
Định dạng tải: PDF

Review nội dung:

Đây là quyển ebook có phí của IELTSbuddy.com – 1 website cũng khá có tiếng trong cộng đồng học IELTS.

Nội dung của Ebook sẽ bao gồm:

 • Unit 1: About Academic IELTS Writing Task 2
 • Unit 2: Understanding IELTS Essay Questions
 • Unit 3: Brainstorming
 • Unit 4: Planning
 • Unit 5: Introduction & conclusion
 • Unit 6: Developing paragraphs quickly
 • Unit 7: Fully-developed examples
 • Unit 8: Essay Types
 • Unit 9: Opinion Essays
 • Unit 10: Coherence and Cohesion

Tham khảo thêm: Các sách của IELTS Buddy

IELTS Made Easy - Task 2
IELTS Made Easy – Task 2

Link download IELTS Made Easy step-by-step guide to writing a Task 2:

Tài liệu này thuộc gói Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


4 thoughts on “IELTS Made Easy Writing Task 2 – IELTS Buddy

 1. Pingback: IELTS Made Easy task 1 - IELTS Buddy - Download Ebook

 2. Pingback: IELTS Model Essay - IELTS Buddy Download - Link tải PDF

 3. Pingback: IELTS Writing Task 2 Actual Tests Febraury-March 2023

 4. Pingback: IELTS Actual Writing Task 2 in 2021 - Cộng Đồng IELTS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *