IELTS Actual Tests With Sample Answers Aug – Nov 2022

IELTS Actual Tests With Sample Answers Aug - Nov 2022

IELTS Actual Tests With Sample Answers Aug – Nov 2022 PDF Download:

Review nội dung:

  • IELTS Reading Actual Tests With Answers Aug – Nov 2022
PDF
  • IELTS Listening Actual Tests With Answers Aug – Nov 2022
PDF & Audio & Scripts
  • IELTS Writing Task 1 Actual Tests With Sample Answers Aug – Nov 2022
PDF
  • IELTS Writing task 2 Actual TestsWith Sample Answers Aug – Nov 2022
PDF
  • IELTS Speaking Actual Tests With Suggested Answers Aug – Nov 2022
PDF & Audio

Đây là bộ sách tổng hợp các bài thi IELTS thực tế của ieltsmaterials.com – 1 website chuyên về IELTS khá nổi tiếng.

Tham khảo thêm: IELTS Actual Tests With Sample Answers May – Aug 2022

Mỗi quyển sẽ tập trung vào 1 phần của IELTS, và nó khá phù hợp với các bạn nào đang chuẩn bị bước vào bài thi thực tế mà cần đề để luyện thêm ha.

Dưới đây là hỉnh ảnh của 5 quyển cho các bạn tham khảo bộ IELTS Actual Tests With Sample Answers Aug – Nov 2022 nhé.

IELTS Listening Actual Tests With Answers Aug – Nov 2022:

  • Bộ này sẽ bao gồm: Ebooks + Audio Files + Tapescripts
IELTS Listening Actual Tests With Answers Aug - Nov 2022
IELTS Listening Actual Tests With Answers Aug – Nov 2022

IELTS Reading Actual Tests With Answers Aug – Nov 2022:

IELTS Reading Actual Tests With Answers Aug - Nov 2022
IELTS Reading Actual Tests With Answers Aug – Nov 2022

IELTS Writing Task 1 Actual Tests With Sample Answers Aug – Nov 2022:

IELTS Writing Task 1 Actual Tests With Sample Answers Aug - Nov 2022
IELTS Writing Task 1 Actual Tests With Sample Answers Aug – Nov 2022

IELTS Writing task 2 Actual TestsWith Sample Answers Aug – Nov 2022:

IELTS Writing task 2 Actual TestsWith Sample Answers Aug - Nov 2022
IELTS Writing task 2 Actual TestsWith Sample Answers Aug – Nov 2022

IELTS Speaking Actual Tests With Suggested Answers Aug – Nov 2022 (PDF & Audio):

IELTS Speaking Actual Tests With Suggested Answers Aug - Nov 2022
IELTS Speaking Actual Tests With Suggested Answers Aug – Nov 2022

Download IELTS Actual Tests With Sample Answers Aug – Nov 2022:

IELTS Actual Tests With Sample Answers Aug - Nov 2022
IELTS Actual Tests With Sample Answers Aug – Nov 2022

Ngay sau khi đăng ký thành viên, các bạn sẽ nhận được link tải PDF, Audio, Tapescripts của tất cả các quyển trên bên dưới nhé:

Tài liệu này thuộc gói Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


2 thoughts on “IELTS Actual Tests With Sample Answers Aug – Nov 2022

  1. Pingback: IELTS Actual Tests With Sample Answers OCT 2021 - JAN 2022

  2. Pingback: Tổng hợp IELTS Actual 2020-2021-2022-2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *