IELTS Actual Tests With Sample Answers OCT 2021 – JAN 2022

IELTS Actual Tests With Sample Answers OCT 2021 - JAN 2022

IELTS Actual Tests With Sample Answers OCT 2021 – JAN 2022 PDF Download:

Review nội dung:

IELTS Actual Tests With Sample Answers OCT 2021 – JAN 2022 là bộ sách của ieltsmaterial.com – 1 blog khá lớn trên thế giới về IELTS. Bộ sách này tổng hợp các đề thi IELTS thực tế ở giai đoạn Oct 2021 – Jan 2022.

Trọn bộ All in one ebook này sẽ gồm tất cả các quyển sau:

 • IELTS Reading Actual Tests With Answers OCT 2021 – JAN 2022
PDF
 • IELTS Listening Actual Tests With Answers OCT 2021 – JAN 2022
PDF & Audio & Scripts
 • IELTS Writing Task 1 Actual Tests With Sample Answers OCT 2021 – JAN 2022
PDF
 • IELTS Writing task 2 Actual TestsWith Sample Answers OCT 2021 – JAN 2022
PDF
 • IELTS Speaking Actual Tests With Suggested Answers OCT 2021 – JAN 2022
PDF & Audio

 

Giới thiệu cơ bản về nội dung của từng quyển như sau:

IELTS Reading Actual Tests With Answers OCT 2021 – JAN 2022

 • 508 trang
 • Tổng hợp 25 bài Actual Reading Tests
 • Đầy đủ Keys
IELTS Reading Actual Tests With Answers OCT 2021 – JAN 2022
IELTS Reading Actual Tests With Answers OCT 2021 – JAN 2022

IELTS Listening Actual Tests With Answers OCT 2021 – JAN 2022:

 • Tổng hợp 30 bài Actual Listening Tests
 • Kèm Audio File & Tapescripts
IELTS Listening Actual Tests With Answers OCT 2021 – JAN 2022
IELTS Listening Actual Tests With Answers OCT 2021 – JAN 2022

 

IELTS Writing Task 1 Actual Tests With Sample Answers OCT 2021 – JAN 2022

IELTS Writing Task 1 Actual Tests With Sample Answers OCT 2021 – JAN 2022
IELTS Writing Task 1 Actual Tests With Sample Answers OCT 2021 – JAN 2022

IELTS Writing task 2 Actual TestsWith Sample Answers OCT 2021 – JAN 2022

IELTS Writing task 2 Actual TestsWith Sample Answers OCT 2021 – JAN 2022
IELTS Writing task 2 Actual TestsWith Sample Answers OCT 2021 – JAN 2022

IELTS Speaking Actual Tests With Suggested Answers OCT 2021 – JAN 2022

IELTS Speaking Actual Tests With Suggested Answers OCT 2021 – JAN 2022
IELTS Speaking Actual Tests With Suggested Answers OCT 2021 – JAN 2022

Tham khảo thêm: Trọn bộ IELTS Actual Tests With Sample Answers Aug – Nov 2022

Link download All in one IELTS Actual Tests With Sample Answers OCT 2021 – JAN 2022 PDF trọn bộ:

Ngay sau khi đăng ký thành viên, các bạn sẽ nhận được link tải PDF, Audio, Tapescripts của tất cả các quyển trên bên dưới nhé:

Tài liệu này thuộc gói Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


2 thoughts on “IELTS Actual Tests With Sample Answers OCT 2021 – JAN 2022

 1. Pingback: IELTS Actual Tests With Sample Answers Dec 2021 - Mar 2022

 2. Pingback: Tổng hợp IELTS Actual 2020-2021-2022-2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *