Tổng hợp IELTS Actual 2020-2021-2022-2023

Tổng hợp IELTS Actual 2020-2021-2022-2023

Tổng hợp IELTS Actual 2020-2023:

Giới thiệu nội dung bộ Ebook Tổng hợp IELTS Actual 2020, 2021, 2022, 2023

Tổng hợp IELTS Actual là các tài liệu được bán bởi IELTSmaterial.com – ở bài này, bên mình sẽ tổng hợp lại một số tài liệu IELTS Actual trong giai đoạn các năm 2020, 2021, 2022, 2023 để các bạn tiện tham khảo nhé.

Cùng Congdongielts.com tổng hợp và tải về một số ebook của bộ Tổng hợp IELTS Actual 2020-2021-2022-2023 để luyện tập thêm trước khi bước vào kỳ thi IELTS thực tế nhé:

Author: IELTSmaterial.com
NXB: N/A
Năm xuất bản: 2020, 2021, 2022, 2023
Đối tượng: pre-Intermediate
Định dạng tải: PDF bản đẹp + Audio
link tải Tổng hợp IELTS Actual 2020-2021-2022-2023
link tải Tổng hợp IELTS Actual 2020-2021-2022-2023

Bộ IELTS Actual Tests 2020-2023 sẽ bao gồm các sách:

  • IELTS Speaking Actual Tests with Suggested Answers
  • IELTS Writing Tests Task 1 Actual Tests with Sample Answer
  • IELTS Writing Tests Task 2 Actual Tests with Sample Answer
  • IELTS Reading Actual Tests with Answers
  • IELTS Listening Actual Tests with Answers (PDF & Audio)
IELTS Actual Tests With Sample Answers OCT 2021 - JAN 2022

IELTS Actual Tests With Sample Answers OCT 2021 – JAN 2022

Download
IELTS Actual Tests With Sample Answers Aug - Nov 2022

IELTS Actual Tests With Sample Answers Aug – Nov 2022

Download
IELTS Actual Tests With Sample Answers Dec 2021 – Mar 2022

IELTS Actual Tests With Answers DEC – MAR 2022

Download
IELTS Reading Actual Tests With Answers March - June 2022

IELTS Reading Actual Tests With Answers March – June 2022

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


IELTS Writing Task 1 (Academic) March - June 2022

IELTS Writing Task 1 (Academic) March – June 2022

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


IELTS Listening Actual Tests with Answers March - June 2022

IELTS Listening Actual Tests with Answers March – June 2022

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


IELTS Writing Task 2 Actual Tests with Sample Answers January - April 2022

IELTS Writing Task 2 Actual Tests with Sample Answers January – April 2022

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


IELTS Speaking Actual Tests with Suggested Answers January - april 2022

IELTS Speaking Actual Tests with Suggested Answers January – april 2022

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


IELTS Listening Actual February - May 2021

IELTS Listening Actual February – May 2021

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


IELTS Speaking Actual Tests with suggested answers January - April 2021

IELTS Speaking Actual Tests with suggested answers January – April 2021

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


Link tổng hợp IELTS Actual Tests PDF sẽ được congdongielts.com update liên tục cho các bạn tham khảo nhé…

One thought on “Tổng hợp IELTS Actual 2020-2021-2022-2023

  1. Pingback: IELTS Speaking Actual Tests March - April 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *