IELTS Topic Wise Writing Band 8 Vocabulary 2021

IELTS Topic Wise Writing Band 8 Vocabulary 2021 (Kanchan Suyash)

IELTS Topic Wise Writing Band 8 Vocabulary 2021 (Kanchan Suyash) PDF Download:

Name: IELTS Topic Wise Writing Band 8 Vocabulary 2021
Author: Kanchan Suyash
Đối tượng: Mọi Level
Định dạng tải: PDF

Review nội dung:

Nội dung của ebook này bao gồm:

 • One of the Building Blocks of Language is Vocabulary
 • Vocabulary for IELTS Quick Tips
 • Lesson 1: Accommodation
 • Lesson 2: Business
 • Lesson 3: Childhood
 • Lesson 4: Communication
 • Lesson 5: Crime & Punishment
 • Lesson 6: Environment
 • Lesson 7: Fuels & Energy
 • Lesson 8: Health & Fitness
 • Lesson 9: History
 • Lesson 10: Information Technology
 • Lesson 11: Mental & Physical Development
 • Lesson 12: Modern Times
 • Lesson 13: School Life
 • Lesson 14: Space
 • Lesson 15: Arts
 • Lesson 16: Media
 • Lesson 17: Travel
 • Lesson 18: Urbanisation

IELTS Topic Wise Writing Band 8 Vocabulary 2021 (Kanchan Suyash) giống như 1 quyển từ điển thu gọn với những topics và từ vựng cụ thể, kèm theo các ví dụ ứng dụng từ vựng trực tiếp cho các bạn hiểu hơn về cách sử dụng của nó nhé.

Tham khảo thêm: IELTS Made Easy step-by-step guide to writing a Task 2

IELTS Topic-Wise Writing Band 8 Vocabulary 2021 (Kanchan Suyash)
IELTS Topic Wise Writing Band 8 Vocabulary 2021 (Kanchan Suyash)

Link download Ebook:


You have to wait 30 seconds.

Generating Download Link…


 

One thought on “IELTS Topic Wise Writing Band 8 Vocabulary 2021

 1. Pingback: 100 Writing Mistakes to Avoid pdf Download bản đẹp Full

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *