Master IELTS Essays Tahassoni PDF

master ielts essays Tahassoni

Master IELTS Essays Tahassoni PDF Download:

Name: Master IELTS Essay
Author: Ebrahim Tahassoni
Đối tượng: Mọi Level
Định dạng tải: PDF

Tương tự như quyển Master IELTS Essay 2 Tahassoni – đây lại là 1 quyển ebook rất hữu ích của Tahassoni (9.0 IELTS) – đi vào hướng dẫn IELTS Writing khá chi tiết và có rất nhiều tips hay.

master ielts essays Tahassoni
master ielts essays Tahassoni

Tham khảo thêm: Các sách IELTS của Tahassoni

Tham khảo hình ảnh trong ebook:

Master IELTS Essays Tahassoni sample

Link download Ebook:

Tài liệu này thuộc gói Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


One thought on “Master IELTS Essays Tahassoni PDF

  1. Pingback: IELTS Writing Actual Tests 2018 with Sample Answers

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *