Great Writing 2: Great Paragraphs PDF

Great Writing 2: Great Paragraphs

Great Writing 2: Great Paragraphs PDF Download:

Name: Great Writing 2: Great Paragraphs
NXB: National Geographic Learning
Author: April Muchmore-Vokoun, Elena Solomon, Keith Folse
Đối tượng: Mọi Level
Định dạng tải: PDF

Review nội dung sách:

 • NXB: National Geographic
 • Bản 5th edition
 • Đầy đủ Answer Keys cũng như Great Writing 2 Teacher Resources.

Tham khảo thêm: Các tài liệu bổ trợ Writing

Great Writing 2: Great Paragraphs

Nội dung của sách bao gồm:

 • Unit 1: Paragraphs
 • Unit 2: Developing ideas for Writing
 • Unit 3: Topic sentences
 • Unit 4: Supporting and concluding sentences
 • Unit 5: Paragraph review
 • Unit 6: Definition paragraph
 • Unit 7: Process paragraph
 • Unit 8: Opinion Paragraph
 • Unit 9: Narrative Paragraph
 • Unit 10: From paragraphs to Essays
Great Writing 2- Great Paragraphs PDF Download
Great Writing 2- Great Paragraphs PDF Download

Download Great Writing 2: Great Paragraphs + Answer Keys + Teacher Resources:

Tài liệu này thuộc gói Plus Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


3 thoughts on “Great Writing 2: Great Paragraphs PDF

 1. Pingback: Great Writing 1 PDF Download with Answer Key

 2. Pingback: Great Writing 3 PDF Download with Answer Key

 3. Pingback: Grammar For Great Writing A with Answer Key PDF Download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *